Защита на личните данни, европейски практики

22 окт 2011
·
38
·
15,897
·
186
·
219
·
59

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци...
 

Институции в нова и съвременна България

11 юли 2009
·
8
·
2,481
·
89
·
100
·
27

Институции и архивна стратиграфия. Архивите в историческо време. 19-ти и 20-ти век : централните учреждения и държавната администрация....
 

Организация на превенция на престъпността


Програма за превенция и контрол на противообществени прояви и престъпления извършени от ромското население на територията на град Монтана...
 

Основи на правния режим на пазарите на ценни книжа


Прилагането на този режим е задача на Комисията по финансов надзор, наследник на Комисията по ценни книжа и други комисии, и тази комисия прилага това законодателство като тя има и нормотворческа компетентност, и може да издава наредби...
 

Пътят към пътя


Разработка върху правната астрана на процеса на изграждане на автомагистрала - от предпроектните проучвания до начаото на строителството - подготовка на момента на първата копка, която подготовка е доста трудна и продължителна....
 

Правен анализ

12 мар 2009
·
3
·
771
·
30
·
48
·
14

В следващото изложение ще бъде анализиран трудов спор предмет на съдебно производство по трудово дело № 1838/2004 г. по описа на варненския районен съд...
 

Правни аспекти на експулсирането на български и румънски роми от Франция

12 дек 2011
·
10
·
2,184
·
8
·
8
·
10

Анализ за гражданите на ЕС, задължения по общоевропейското законодателство за реализирането на принципа за свободно движение на хора при съблюдаване на режима за пребиваване и обществен ред....
 

Кражба или самоуправство


Анализ на съдебната практика по въпроси за престъпленията кражба и самоуправство...
 

Система на правото


Обективното право на една държава е съвкупността от всички действащи в даден момент на територията на тази държава правни норми. Тези правни норми са групирани в отрасли на правото въз основа на различни показатели...
 

Анализ на учебно-възпитателната работа


Анализ на учебно-възпитателната работа: описва състоянието на учениците...

Качи анализ и спечели
 

Сподели своите Анализи по Правен анализ с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент